خداوندگار تار به خدا پیوست

۲۷ خرداد ۱۳۹۲ ۰۹:

انا للا و انا الیه راجعون

با اندوه فراوان درگذشت خداوندگار تار ایران زمین را خدمت اهالی فرهنگ و هنر ,بالاخص اساتید بزرگوار تسلیت عرض می نماییم .معتقدیم نه تنها امروز نوای تار در سوگ استاد نگریست بلکه زمزمه رهایی ایشان  به علو درجات را سر داد . امیدواریم هر کدام از ما به نوع خود میراث دار و ترویج کننده ی هنر این هنرمند بزرگ و عزیز باشیم .

با آرزوی توفیق و طلب خیر