ارتقاء سرور فروشگاه خرید ایرانیان

۸ شهریور ۱۳۹۰ ۱۰:

فروشگاه خرید ایرانیان جهت سهولت شما مشتریان هنگام بازدید از سایت سرور خود را بروز کرد.
از مزایای سرور جدید  می توان به سرعت بالای باز شدن وب سایت اشاره نمود
سرور جدید از لحاظ سخت افزاری مشخصات عالی و به روزی دارد .

امید اینکه رضایت هر چه بیشتر شما را به طور مستمر پدید آوریم

با احترام

مدیریت فروشگاه خرید ایرانیان